FB

Newsletter I/2017

Přinášíme Vám další zprávy o jednáních, týkajících se předevších problematiky veřejného lékárenství a která probíhala od února do dubna 2017. POLP z.s. se nadále bude účastnit všech jednání, která sám vyvolá nebo ke kterým bude přizván.

 

Newsletter I/2017

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven