FB

Členství ve spolku

Pokud se chcete stát členy POLP z. s., musíte vyplnit přihlášku (viz níže) a tu zaslat na adresu spolku: Poskytovatelé lékárenské péče z. s., Komenského 219, 471 54 Cvikov. Vyplněnou a podepsanou přihlášku také můžete okopírovat a zaslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ze Stanov vybíráme:


Článek 3
ČLENSTVÍ VE SPOLKU

1. Vznik členství

a) Členství zakladatelů spolku vzniká dnem vzniku spolku.
b) Další člen spolku může být do spolku přijat jen na základě písemné přihlášky zájemce o členství.
c) O přijetí člena rozhoduje rada.
d) Na členství ve spolku není právní nárok a přihláška může být radou bez udání důvodů odmítnuta.

 

2. Podmínky členství ve spolku:

a) Členem spolku mohou být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které jsou poskytovateli zdravotních služeb lékárenské péče-provozovateli lékárny nebo lékáren.
b) Členem spolku může být i fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které nejsou provozovateli lékárny nebo lékáren, pod podmínkou, že počet takových osob nepřekročí jednu třetinu z celkového počtu členů spolku.

 

3. Práva člena spolku:

a) Účastnit se jednání členských schůzí spolku.
b) Volit radu a být volen do rady.
c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti a dokumentům spolku.
d) Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
e) Využívat dalších členských výhod, rozhodne-li o nich členská schůze.

 

4. Povinnosti člena spolku:

a) Dodržovat ustanovení stanov a dalších vnitřních předpisů spolku.
b) Dbát na dobré jméno spolku.
c) Přispívat svou činností k naplňování účelu spolku.
d) Platit členské příspěvky.

 

Členské příspěvky byly vnitřním předpisem POLP pro rok 2015 stanoveny takto:

Dle stanov rada schválila odlišnou výši příspěvků pro členy provozovatele lékáren a pro členy neprovozovatele lékáren Vnitřním předpisem č.1/2015 takto:

Členové provozovatelé lékáren 2000,- Kč za kalendářní rok
Členové neprovozovatelé lékáren 500,- Kč za kalendářní rok

Členský příspěvek pro rok 2015 je člen povinen uhradit do 30 dnů od vzniku členství v POLP na účet spolku 269142140/0300.

 

Přihláška POLP

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven