FB

Dohodovací řízení zcela v rukou ostatních poskytovatelů zdravotní péče

Ve středu 1. 4. 2015 se konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení pro rok 2016 na Ministerstvu zdravotnictví. Novými účastníky byly také tři provozovatelské organizace z oblasti lékárenství: GML, POLP a APLS.
Přestože jsme byli připraveni na řadu jednání, byla nám znemožněna ostatními poskytovateli zdravotní péče tak, že hlasováním znemožnili zanesení skupiny poskytovatelů lékárenské péče do jednacího řádu DŘ. Tímto znemožnili také volbu koordinátora skupiny (který jedná za skupinu s pojišťovnami) a zamezili hlasovacímu právu. Toto se zcela vymyká vyšším legislativním normám, které právo nositelů výkonu na vyjednáváních o hodnotě výkonu jasně stanovují.
Výsledek úvodního jednání je dle názoru všech lékárenských provozovatelských organizací soudně napadnutelný. V dnešní době je to však běh na dlouhou dobu, proto okamžitě POLP navrhnul GML i APLS společné komuniké, adresované Ministerstvu zdravotnictví, které by danou situaci řešilo rychleji a bez soudních tahanic.
Bylo by vhodné, aby lékárnické organizace vystupovali ve shodě. APLS již s naším návrhem souhlasilo, nyní čekáme na vyjádření GML. Věříme, že společný postup přinese výsledky.
Pokud by toto komuniké nebylo ze strany MZ reflektováno, možnost žaloby, předběžného opatření atd. nevylučujeme.

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven