FB

Tříštění sil? Nikoli, posílení hlasu nezávislých lékáren

Přes naše vysvětlení ve zprávě rozesílané lékárnám se v odezvách a dopisech nadále objevuje argument, že podpora nově založené provozovatelské organizaci povede k “tříštění” sil.

Není to pravda. Nechceme veřejné lékárenství nijak štěpit či jakkoli rozdělovat, ale přesně naopak.

Je pravdou, že mezi nezávislými provozovateli lékáren je mnoho těch, kteří svou plnou moc GML nikdy nedají. Další provozovatelé zase přivítají možnost vybrat si, která provozovatelská organizace je jeho představám bližší. V důsledku to ale znamená, že množství hlasů nezávislých lékáren bude větší, než kdyby zůstalo jedinou provozovatelskou organizací GML.

Z jednacího řádu pro dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami opravdu vyplývá, že segment lékárenství může zastupovat jen jedna osoba, tzv. koordinátor. Ten vzejde z hlasování zástupců všech přihlášených poskytovatelských organizací (každý má tolik hlasů, kolik má plných mocí). Více hlasů pro samostatné lékárny proto pomůže posílit mandát neřetězcových lékáren.

Z Jednacího řádu dohodovacího řízení dále vyplývá, že koordinátor předem informuje zástupce jednotlivých profesních organizací o svých krocích a předem si vyžádá jejich názor - tedy i kdybychom koordinátorem nebyli my, budeme moci do dohodovacího řízení zasahovat. Navíc je povinností koordinátora  informovat všechna profesní sdružení ve skupině poskytovatelů o výsledcích jednání. Takže budeme znát výsledky jednání a dáme je na vědomí všem našim členům i těm, kteří nám udělí plnou moc.
 
Není Vám situace lhostejná a přitom nechcete dát plnou moc GML? Můžete dát plnou moc nám. Vyjednávací sílu nezávislých lékáren tak neroztříštíte, ale zvýšíte!

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven